Teapot Bird House

Teapot Bird House

Regular price $19.99 Sale

White Teapot Bird House measures 6.5" x 4.5" x 6.75". Stoneware. Hand wash with mild soap.